solbrun
 

Vitalas Olycksfallsförsäkring!

Vitalas Olycksfallsförsäkring för hela familjen!
Vitalas olycksfallsförsäkring är en bra och enkel försäkring som hjälper dig om olyckan är framme. Genom vårt samarbete med försäkringsbolaget AIG har vi nu möjlighet att erbjuda dig en olycksfallsförsäkring framtagen unikt för hela familjen, omfattar vuxna 18-85 år och alla barn.

Det är svårt att föreställa sig hur livet kan förändras efter en olycka och då är det skönt att veta att man åtminstone är försäkrad. Vid ett olycksfall som leder till en permanent skada betalar försäkringen ut ett invaliditetsbelopp baserat på skadans omfattning, vi ersätter redan från 1 % invaliditet. Leder olyckan till ett dödsfall betalar försäkringen ut ett engångsbelopp till efterlevande.

Försäkringen ersätter även tandskador till följd av en olycka, och blir du inlagd på sjukhus i mer än 24 timmar i följd får du ut dygnsersättning i upptill 30 dagar på försäkringen. Unikt för denna olycksfallsförsäkring är att vi vid en tillfällig funktionsnedsättning även ger ersättning för kostnader för hjälp i hemmet, som t ex städhjälp, trädgårdshjälp eller barnpassning.

Vitalas Olycksfallförsäkring fungerar även som ett bra komplement till dina andra försäkringar, och du får ersättning från AIG oavsett utbetalningar från andra försäkringar. Kontakta AIG kundservice redan idag för att teckna din försäkring!
Du når oss på telefon 020 - 33 22 00

Viktigt att veta om försäkringen:

• Kan tecknas från 18 till 80 års ålder och gäller till 85 års ålder.
• Gäller i hela världen, alla dagar, dygnet runt.
• Ingen bindnings- eller uppsägningstid.
• Ingen självrisk och ingen skatt på ersättningen.
• Ingen hälsodeklaration.

Här kan du läsa Förköpsinformation och de fullständiga försäkringsvillkoren innan du tecknar försäkringen.
>> Ladda ner Förköpsinformation.
>> Ladda ner Försäkringsvillkor

För att begära ersättning kan du ladda ner skadeblankett här.
>> Ladda ner Skadeblankett

Ålder
Ersättning 18-54 år 55-85 år
Efterlevnadsskydd 500 000 kr 250 000 kr
Invaliditet, upptill: 1 000 000 kr 500 000 kr
Sjukhusvistelse 500 kr 250 kr
Tandvård 5 000 kr 5 000 kr
Hushållsnära tjänster 5 000 kr 5 000 kr

Premie per månad
Singel 85kr - Singel med barn 129kr - Par 159kr - Par med barn 199kr